Privacy Policy

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

REKISTERIN PITÄJÄ

Hello From Finland™/Nordic Action Oy 

Y-tunnus: 2592786-5

osoite: Telitie 13, 80100 Joensuu

kotipaikka: Joensuu 

puhelin: 040 531 1290 

sähköposti: help(at)hellofromfinland.com

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ 

Suvi Räisänen

 

REKISTERIN NIMI 

Nordic Action Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä. Verkkokaupan tilausten osalta tietoja tarvitaan tilausten toimittamiseksi.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Nimi, Yritys, Y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilö, osoite, tilaushistoria. Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain. (evästeet)

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

  • Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
  • Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
  • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan
  • Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä.
  • Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: tietoja voidaan luovuttaa vain Nordic Action Oy:n henkilökunnalle sekä lisäksi rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon (esim. verkkokaupan tilausten toimittamiseen) voidaan käyttää alihankkijoita.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Nordic Action Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja pääsee käsittelemään vain henkilöt joiden työtehtäviin tieto asiallisesti liittyy. Esimerkiksi kirjanpitäjä käsittelee laskuja ja verkkokaupassa tehdyn fyysisen tuotteen tilauksen pakkaaja & lähettäjä käsittelee tilauksen tehneen yhteystietoja.

 

TIETOJEN SÄILYTYS 

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi asiakasyrityksen lopettaessa toimintansa.

 

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Lisäpyynnöt maksavat 20 € + alv / kerta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse.

Nordic Action Oy:n  evästekäytäntö ottaa huomioon yksilön oikeuden päättää siitä, millaisia evästeitä hänen verkkovierailunsa aikana on käytössä.

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITYVÄT OIKEUDET

Asiakasrekisteriin kuuluvalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja sekä poistua listalta. 

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän selaimen asetuksien kautta.

Laskutustietoja ja tilauksia ei voi poistaa, koska ne on säilytettävä kirjanpitolain mukaan.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

 

EVÄSTEET

Tietoa evästeistä

Keräämme verkkosivustollamme evästeitä, joista osa parantaa sivun teknistä käytettävyyttä. Osa taas kerää tietoa käyttäjistä ja nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivun käyttöä koskevaa sisältöä, kuten mitä sisältöä tarkastellaan eniten ja mitä laitteita käytetään eniten (esim. Google Analytics). Nämä ovat ns. kolmannen osapuolen evästeitä.

Evästeet kertovat jokaisesta käyttäjästä, mutta käyttäjää ei voida kuitenkaan tunnistaa tietojen perusteella, vaan he pysyvät anonyymeinä.  

hellofromfinland.com-verkkokauppa kerää evästeitä sekä vierailijoista (visitors) että rekisteröityneistä käyttäjistä (users). Kun asiakas tekee tilauksen, hänen tietonsa tallentuvat verkkokaupan rekisteriin. Verkkokauppa käyttää myös evästeitä mm. tunnistaessaan ostoskoriin laittamisen oikeaan käyttäjään. Nämä ovat ns. välttämättömiä evästeitä, eikä ilman niitä verkkokauppa toimi kunnolla. Välttämättömiä evästeitä ovat myös GDPR-evästeet, joilla tallennetaan vierailijan tekemät valinnat hallintapaneelin kautta.

Verkkokaupan www.hellofromfinland.com sivuilla olevat evästeet liittyvät ensisijaisesti markkinointiin ja sivustovierailijoiden Google Analytics -seurantaan. Nämä tiedot eivät ole yhdistettävissä henkilötietoihin vaan pitävät sisällään vain ei-yksilöidyn tiedon vierailun kulusta. Jos vierailija ei jostain syystä kumminkaan halua vierailusta kerättävän kävijäseurantaa, selaimen evästeasetusten kautta se on mahdollista. Asetuksia voi muuttaa ja vaihtaa milloin vain.

>